Trastorn de la parla en nens

Com afecta el trastorn de la parla en nens

Les habilitats lingüístiques del nen són motiu de consulta freqüent, ja que, si un nen no aconsegueix algunes habilitats del desenvolupament en el moment esperat, és normal que els seus pares comencin a preocupar-se.

Què és el trastorn de la parla?

És la impossibilitat de crear o formar els sons de la parla necessaris per a desenvolupar correctament el llenguatge oral i comunicar-se amb uns altres. Això pot fer que la parla del nen sigui difícil de comprendre.

Causes del trastorn de la parla en nens

Poden ser diverses les conseqüències d’un trastorn de la parla en nens, per això sempre demanarem una avaluació d’un otorrino, per a descartar problemàtiques orgàniques com pot ser una audició afectada.

Altres possibles causes podrien ser que els nens que poden tenir problemes per a produir els sons de la parla de manera correcta. Poden dubtar o quequejar en parlar, poden tenir problemes per a entendre el que uns altres diuen o tenir dificultats per a comunicar els seus pensaments.

Tipus de trastorns de la parla en nens

Existeixen diferents tipus de trastorns relacionats amb el llenguatge:

  • Disfàsia: Dificultat de comprensió i expressió del llenguatge.
  • Trastorn fonològic o dislàlia: Errors en l’articulació de les paraules, sent la més freqüent la substitució, distorsió, omissió o inserció de sons.
  • Disfèmia: Quequesa o trastorn de la fluïdesa d’inici en la infància.
  • Disàrtria: Dificultat per a articular paraules a causa d’un problema neurològic que provoca que la boca i els músculs de la parla no facin el to muscular adequat.
  • Trastorn de la comunicació social: Problemes per a entendre una conversa, així com per a entendre el significat metafòric del que se’ls diu o respectar els torns de paraula.
  • Disglòssia: Trastorn que causa una severa dificultat en l’articulació dels sons a causa de la presència d’alteracions en els propis òrgans bucofonatoris.
  • Taquifèmia o farfalleig: es caracteritza per una parla exageradament ràpida, perdent-se paraules pel camí i cometent errors.

Com tractem el trastorn de la parla en nens en Logopeda Barcelona?

Ja sigui per dislàlies o per un problema fonètic-fonològic sempre és convenient acudir a un logopeda a edats primerenques per a una valoració i possible intervenció, ja que si no s’intervé a temps el problema de la parla pot interferir en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Llavors, des de Logopeda Barcelona, després d’un previ diagnòstic per a esbrinar quins trastorns de la parla té, durà a terme una teràpia personalitzada amb l’objectiu d’estimular el llenguatge en el seu fill. Tot això a través d’una sèrie d’activitats:

  • Activitats d’intervenció del llenguatge.
  • Teràpia de l’articulació.
  • Teràpia oral i motora de l’alimentació.