Dislèxia infantil

Com afecta la dislèxia infantil

La dislèxia és un tipus de trastorn de l'aprenentatge, que causa als nens problemes per a processar les paraules i/o els números. La dislèxia no es cura amb el pas del temps, sinó que es necessita un diagnòstic primerenc per a ajudar al nen.

Què és la dislèxia infantil?

És una dificultat en l’aprenentatge de la lectura,  i que al mateix temps també afecta a l’escriptura. Són diverses les teories que hi ha sobre el perquè d’aquesta problemàtica, la més acceptada fins ara és la de la “doble ruta”.

La dislèxia és totalment independent de la intel·ligència i el nivell cultural. Es caracteritza perquè les adquisicions de l’individu en l’àmbit de la lectura, l’escriptura i el lletreig, estan molt per sota del nivell esperat en funció de la seva intel·ligència i de la seva edat cronològica.

És un problema d’índole cognitiu, que afecta aquelles habilitats lingüístiques associades amb la modalitat escrita, particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció d’ordre i la seqüenciació.

Causes de la dislèxia infantil

La principal causa de la dislèxia infantil és la genètica, ja que els investigadors han estat estudiant gens específics i han trobat diversos gens que estan vinculats a dificultats amb la lectura i el processament del llenguatge.

Si hi ha persones amb dislèxia en la seva família, existeix una major probabilitat que el seu fill també tingui dislèxia infantil. Per tant, si comencen a aparèixer alguns dels símptomes serà recomanable anar a un logopeda al més aviat possible. Però, també pot ser causa els antecedents amb dificultats d’aprenentatge i el naixement prematur o fins i tot que en néixer el beu tingués poc pes.

Símptomes de la dislèxia infantil

Les manifestacions de la dislèxia són diferents segons l’edat. Llavors, podem trobar 2 etapes en les quals hi haurà diferents símptomes:

A preescolar (fins als 6 anys):
 • Dificultats per a aprendre a parlar.
 • Pronuncia malament les paraules i li costa aprendre paraules noves.
 • Invertir els sons de les paraules o confondre paraules que sonen de manera semblant.
 • Dificultat per a aprendre noms números, colors i lletres.
 • Problemes en habilitats socials.
 • Dificultat per a aprendre cançons infantils o jugar a jocs de rimes.
 • Problemes per a seguir instruccions i aprendre rutines.
 • Dificultats per a tenir equilibri.
A primària (dels 6 als 12 anys):
 • Presenta un nivell de lectura molt baix.
 • Dificultat per a trobar la paraula correcta o respondre a preguntes.
 • Problemes per a processar i comprendre el que escolta.
 • Dificultat per a veure similituds i diferències entre lletres i paraules, i fins i tot per a escoltar-les.
 • Incapacitat per a pronunciar una paraula desconeguda.
 • Dificultat per a lletrejar.
 • Trigar més temps de l’habitual a completar tasques que comporten llegir o escriure.
 • Gramàtica i ortografia deficitàries.
 • Desorganització de les tasques a realitzar tant a casa com a l’escola.

Com tractem la dislèxia infantil en Logopeda Barcelona?

Algunes vegades la dislèxia i els seus símptomes no són fàcils de diagnosticar, per això el primordial és que, si comença a detectar comportaments com els especificats anteriorment, el millor és acudir a un professional, ja que com més aviat millor es diagnostiqui millor.

A Logopeda Barcelona, el primer que es realitzarà és realitzar un diagnòstic per si té dislèxia infantil. En el cas que el nen sí que tingui dislèxia infantil, el que es farà és un tractament enfocat a millorar les habilitats de lectura a través d’una sèrie d’exercicis com:

 • Aprendre a reconèixer i utilitzar els sons que componen les paraules.
 • Entendre que les lletres i les cadenes de lletres representen uns sons i paraules determinades.
 • Comprendre el que llegeix.
 • Llegir en veu alta per a adquirir precisió, velocitat i expressió en la lectura.
 • Construir un vocabulari amb les paraules reconegudes i compreses.