Dislàlia Infantil

Com afecta la dislàlia infantil

La dislàlia infantil sol ser detectada en els primers anys del nen, i ha de ser tractat al més aviat possible per a evitar problemes de conducta i de comportament en els nens.

Què és la dislàlia infantil?

La dislàlia és un trastorn de l’articulació d’un fonema o grups de fonemes deguda a alteracions funcionals dels òrgans perifèrics de la parla (llavis, llengua, vel del paladar).

Es tracta d’una incapacitat per a pronunciar o formar correctament uns certs fonemes o grups de fonemes. Les alteracions més freqüents i conegudes són el rotacisme (dificultat per a pronunciar la /r/), sigmatisme (alteració del fonema /s/), lambdacisme (absència de de el fonema /l/), etc.

Causes de la dislàlia infantil

Les principals causes de la dislàlia infantil solen ser:

 • Evolutiva: Es dona lloc en la fase de desenvolupament infantil, on comença a aprendre les paraules, però el nen no és capaç de pronunciar les paraules correctament.
 • Funcionals: És un defecte en el desenvolupament de l’articulació del llenguatge que es deu sovint a una funció anòmala dels òrgans perifèrics.
 • Problemes auditius: Si el nen no sent bé podria entendre i aprendre incorrectament uns certs sons.
 • Orgàniques: Són malformacions congènites en els òrgans que intervenen en la parla, com el paladar o el fre lingual.

Tipus de dislàlia infantil

Podem trobar diferents tipus de dislàlia infantil segons la capacitat d’articulació dels fonemes:

 • Simple: La impossibilitat de l’articulació d’un fonema.
 • Múltiple: La impossibilitat de l’articulació de dues o més fonemes.
 • Hotentotisme: La impossibilitat de l’articulació de tots els fonemes.
 • Afí: La impossibilitat de l’articulació de tots els fonemes amb el mateix punt d’articulació.

Símptomes de la dislàlia infantil

Per a detectar si el nostre fill té un problema de dislàlia infantil ha de realitzar algun dels errors següents:

 • Substitucions: Consisteix a reemplaçar un so per un altre en el qual un fonema és reemplaçat per un altre més fàcil i assequible per al nen/a.
 • Distorsions: Consisteix en quan li donem una forma incorrecta o deformada intentant aproximar-la més o menys a l’articulació adequada.
 • Omissions: El nen/a omet el fonema que no sap pronunciar.
 • Addicions: Consisteix a afegir un fonema a la paraula per a facilitar la pronunciació.
 • Reduplicacions: Repetició d’un fonema.
 • Inversions: Consisteix a canviar l’ordre dels sons.

 

Com tractem la dislàlia infantil en Logopeda Barcelona?

Logopeda Barcelona analitzarà quals són les fallades de fonema que té el nen/a i farà un tractament personalitzat amb l’objectiu que el nen aprengui a articular els sons correctament. Llavors, a través de jocs i de l’ajuda de la seva família, es farà:

 • Una estimulació del nen per a produir sons experimentant amb les vocals i les consonants.
 • Una estimulació de la coordinació dels moviments necessaris per a la pronunciació de sons: exercicis labials i linguals.
 • La realització d’exercicis on el nen ha de produir el so dins de síl·labes.