Dislàlia en adults

Dislàlia en adults i problemes de la parla

Sent ja adults podem trobar que algun so aïllat o algun grup de sons es pronuncien de manera inadequada o directament no es poden pronunciar.

Què és la dislàlia en adults?

És un trastorn de la parla provocat per una funció incorrecta dels òrgans perifèrics de la parla. Es caracteritza per pronunciacions incorrectes dels fonemes o per la substitució d’uns sons per uns altres que són més fàcils de dir.

Els problemes de la parla més comunes són: el rotacisme (dificultat per a pronunciar la /r/) i el sigmatisme (alteració del fonema /s/).

 

Causes de la dislàlia en adults

Les principals causes de la dislàlia en adults són:

  • Funcionals: És un defecte en el desenvolupament de l’articulació del llenguatge que es deu sovint a una funció anòmala dels òrgans perifèrics.
  • Problemes auditius: Si l’adult no sent bé podria entendre i aprendre incorrectament uns certs sons.
  • Orgàniques: Són malformacions congènites en els òrgans que intervenen en la parla, com el paladar o el fre lingual.

 

Símptomes de la dislàlia en adults

Per a detectar si es té un problema de dislàlia en adults ha de realitzar algun dels errors següents:

  • Substitucions: Consisteix a reemplaçar un so per un altre en el qual un fonema és reemplaçat per un altre més fàcil.
  • Distorsions: Consisteix en quan li donem una forma incorrecta o deformada intentant aproximar-la més o menys a l’articulació adequada.
  • Omissions: S’omet el fonema que no sap pronunciar.
  • Addicions: Consisteix a afegir un fonema a la paraula per a facilitar la pronunciació.
  • Reduplicacions: Repetició d’un fonema.
  • Inversions: Consisteix a canviar l’ordre dels sons.

 

Com tractem la dislàlia en adults en Logopeda Barcelona?

Per al correcte tractament d’un problema de la parla haurem d’acudir a Logopeda Barcelona i esperar a la seva valoració. Els principals objectius del tractament de la dislàlia són que el pacient aprengui a articular correctament els sons i que aconsegueixi adquirir una major consciència fonològica.

El tractament consistirà a realitzar exercicis que puguin promoure una articulació correcta per a tenir una millor agilitat bucal, acompanyats d’exercicis de relaxació per a eliminar la tensió o estrès que li pugui ocasionar la parla. És important tenir en compte que se li han d’ensenyar nous fonemes, com si es comencés de zero.